خدمات » اموزش
Enter Title

آموزش:
          بزرگترین سرمایه هر سیستمی، نیروی انسانی است ، بنابراین این شرکت در راستای تعالی نیروهای خدماتی و فنی شرکتهای طرف قرارداد، کلیه کاربران شرکتها را در ارتباط با دیزل ژنراتورها و انواع موتور برقها و انواع پمپها  درحد نیازشان بصورت رایگان در محل کارخانه و یادفتر مرکزی از آموزشهای تخصصی بهره مند خواهند کرد.
مهارت هرچه بیشتر کاربران دیزل ژنراتورها، منافع درازمدت هردو طرف را در بر خواهد داشت.
 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای کشتیران صنعت (سال 1399) محفوظ می باشد. Powerd by: Irandnn.ir