Register  |  Login
Wednesday 29 January 2020
LOGO PARTNER
  Products » Generators » Gosoline Generators » KOHLER
  
Model Capacity (Capacity (1.3 Kva - 16.0 Kva))
  Capacity continuous Maximum capacity
HK3000 2.0 / 2.3 2.3 / 2.6
HK4500 3.0 / 3.3 3.3 / 3.7
HK5500 4.0 / 4.3 4.4 / 4.7
HK7500 (SE) 5.5 / 5.9 6.0 / 6.6
HK16000 10.3 / 13.0 11.3 / 14.3
Copyright (c) 2020 Keshtiran Powerd by: Irandnn.ir